Win Apple Airpods Pro en € 125,- cadeaugeld of 100x een heel Staatslot

Win en betaal van 23 t/m 29 maart een veiling op VakantieVeilingen en speel gratis mee met het kansspel van de Staatsloterij. Jij maakt hiermee kans op één van de 4 Apple Airpods Pro en € 125,- cadeaugeld of één van de 100 hele Staatsloten!

Hoe werkt de actie?

1. Win van 23 t/m 29 maart 2020 een veiling
2. Betaal jouw gewonnen veiling
3. Je ziet de voucher als je jouw veiling opent bij 'Gewonnen veilingen'
4. Op de voucher staat een linkje naar het promotioneel kansspel van de Staatsloterij i.s.m. VakantieVeilingen 
5. Klik op de link en speel het kansspel
6. Hoe meer kaartjes je omdraait, hoe meer kans je maakt
7. Vul na afloop jouw gegevens in en je maakt direct kans
8. De winnaars worden in week 22, 2020 persoonlijk door VakantieVeilingen via e-mail of telefonisch benaderd 

Voorwaarden
 • Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op het door Staatsloterij V., gevestigd te Rijswijk aan de Laan van Hoornwijck 55 (hierna: Staatsloterij), georganiseerde “Staatsloterijspel” Hoe (hierna: de Actie), ter promotie van de Staatsloterij.
 • De Actie loopt van 23 maart 2020 tot en met 3 mei 2020 (hierna: de Actieperiode). Een deelnemer maakt kans op 1 van de 100 Staatsloten t.w.v. €15,- en 1 van de 4 Apple AirPods Pro met draadloze oplaadcase t.w.v. € 279,- per stuk plus een cadeaucheque t.w.v. € 125,-. De Actie wordt gepromoot op www.vakantieveilingen.nl en www.slajeslag.nl. Bij het meedoen aan de Actie speelt de deelnemer mee met een spel. Het spel toont 10 omgekeerde kaarten. De deelnemer mag er 5 omdraaien. Met elk kaartje waar het logo van VakantieVeilingen/SlaJeSlag op afgebeeld staat, verdient de deelnemer een winkans. Iedere deelnemer verkrijgt in ieder geval 1 winkans en maximaal 5. Er zitten ook kaartjes tussen die geen extra winkansen opleveren. Bijvoorbeeld: Heeft een deelnemer 3 kaartjes omgedraaid waarop de logo’s van VakantieVeilingen en SlaJeSlag zijn afgebeeld, dan maakt hij 3 x kans op de prijzen. Heeft een deelnemer 5 kaartjes omgedraaid waarop de logo’s van VakantieVeilingen/SlaJeSlag zijn afgebeeld, dan maakt hij 5x kans op de prijzen. Vervolgens vult de deelnemer zijn/haargegevens in op de landingspagina. De deelnemer dient de volgende gegevens verplicht in te vullen: voornaam, achternaam, postcode, huisnummer, geboortedatum en email-adres. De velden tussenvoegsel en toevoeging huisnummer zijn optionele velden. Vervolgens kan de deelnemer optioneel zijn/haar telefoonnummer invullen om eenmalig een telefonisch aanbod te ontvangen om mee te gaan spelen met Staatsloterij. Deelnemer gaat akkoord met de Actievoorwaarden en verklaart 18 jaar of ouder te zijn.
 • Het prijzenpakket heeft een totale waarde van € 3.116,- (incl. BTW) met een totaal aan 104 prijzen
 • De uitslag van het spel bepaalt de kans om te winnen: je hebt minimaal 1 winkans en maximaal 5 winkansen per spel. Voor iedere winkans komt de deelnemer één keer voor in het trekkingsbestand, waarbij gekeken wordt naar een uniek e-mailadres. Indien een deelnemer meerdere keren heeft meegespeeld met één emailadres, dan speelt de deelnemer mee met de deelname dat het hoogste aantal kansen opleverde.
 • De prijzen worden verloot middels een trekking door de trekkingscommissie van Staatsloterij in de week 19 van 2020.
 • De winnaars van de Apple AirPods Pro met draadloze oplaadcase en cadeaucheuqe worden uiterlijk in week 22 2020 persoonlijk door VakantieVeilingen via e-mail of telefonisch benaderd indien het telefoonnummer bekend is. De Staatsloten worden verstuurd door Staatsloterij. De winnaars van de Staatsloten ontvangen hun gewonnen Staatslot per post. Staatsloterij verwerkt de persoonsgegevens conform het bij de Actie gepubliceerde Privacy Statement. Voor de uitvoering van de Actie zal Staatsloterij de gegevens van de winnaars verstrekken aan VakantieVeilingen/SlaJeSlag, teneinde de prijzen uit te keren.
 • Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezeten.
 • De prijzen en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 • Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Staatsloterij afgedragen.
 • De winnaar van een prijs mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 • Op verzoek van VakantieVeilingen/SlaJeSlag dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij VakantieVeilingen/SlaJeSlag bij het innen van de prijs.
 • Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Staatsloterij het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 • Indien de winnaar binnen 1 maand na de trekkingsdatum niet is bereikt via de bij Staatsloterij bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Staatsloterij vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.
 • In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Staatsloterij zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 • De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 • Staatsloterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 • Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Staatsloterij.
 • In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Staatsloterij.
 • Medewerkers van Mr Ynk, Nederlandse Loterij, VakantieVeilingen/SlaJeSlag en alle bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen zijn uitgesloten van deelname.

Overige informatie 

 • De Actievoorwaarden zijn op te vragen bij de Staatsloterij, afdeling Klantenservice, Postbus 818, 2700 AV te Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl.
 • Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Staatsloterij, Afdeling Klantenservice, Postbus 818, 2700 AV te Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl
 • Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.