Veiling- en dealvoorwaarden Talpa eCommerce

Hieronder vind je de voorwaarden die van toepassing zijn op alle veilingen die je bij VakantieVeilingen wint, of een deal die je bij één van onze Dealsites koopt.

VakantieVeilingen.nl, VakantieVeilingen.be, Vavabid.be, Vavabid.fr. (hierna te noemen: “Veilingsite(s)” en Actievandedag.nl en Actievandedag.be (hierna te noemen: “Dealsite(s)” zijn onderdeel van Talpa Network, handelsnaam van Talpa Holding N.V.

Hoe het werkt? Dat lees je op onze websites. Op alle overeenkomsten die ontstaan via onze websites, zijn deze Veiling- en dealvoorwaarden van toepassing. De Gebruiksvoorwaarden van Talpa Network zijn ook van toepassing. Zitten daar afwijkingen in, dan gaan deze voorwaarden voor bij gebruik van onze Veiling- en/of Dealsite(s).

Versie: november 2018

Wie zijn wij?

Talpa eCommerce B.V., onderdeel van Talpa Network, Spaklerweg 50 1114 AE in Amsterdam (hierna: “Talpa eCommerce”of “wij”). Wij zijn bereikbaar op verschillende telefoonnummers. Kijk hier voor de bereikbaarheid van VakantieVeilingen en hier voor de bereikbaarheid van ActievandeDag. Mailen mag ook altijd!

 

1. Gebruiksvoorwaarden 

 1. Als je 18 jaar of ouder bent, kun je biedingen plaatsen en/of een account aanmaken op onze Veilingsites. Als je een aankoop doet bij onze Dealsites ben je 18 jaar of ouder, óf heb je toestemming van je ouders.
 2. Met een winnend bod vanaf jouw account op de Veilingsite wordt een definitieve veilingovereenkomst gesloten. Dat betekent dat jij als houder van dat account verplicht bent om ons de gewonnen veiling te betalen. Dus ook wanneer een ander vanaf jouw account een veiling heeft gewonnen.
 3. Je telefoon of tablet met een ander delen terwijl je ingelogd bent op onze Veilingsite, bijvoorbeeld via de app, kan ook betekenen dat een ander een veiling wint. Deze ben jij als houder van het account verplicht te betalen.

 

 

2. Transparantie veilingen en deals 

 1. Ons veilingproces is eerlijk en staat onder toezicht van een notaris. Het proces is zo transparant mogelijk.
 2. Bied je mee, dan wordt jouw echte naam getoond bij die veiling. Dat betekent ook dat iedereen kan zien dat je meebiedt op een veiling.
 3. Manipulatie van biedingen of prijzen op onze Veilingsites, ander misbruik of fraude, wordt door ons actief opgespoord. Zodra wij misbruik vermoeden of constateren, ondernemen we daarop actie, zodat jij altijd veilig mee kunt blijven doen aan onze veilingen. Vermoed je misbruik door een ander, dan kun je ons dat laten weten via de klantenservice.

  Heb je de prijs van een veiling gemanipuleerd of pogingen daartoe gedaan of laten doen, al dan niet door het gebruik van biedrobots en het automatisch uitbrengen van biedingen, dan zullen wij je de toegang tot onze Veilingsite(s) ontzeggen en je account blokkeren. De schade als gevolg van misbruik of fraude door jou of vanaf jouw account zal Talpa eCommerce op je verhalen.

 4. Win je een veiling of koop je een deal, dan ontvangt de aanbieder van je gewonnen product of dienst je gegevens zodat de overeenkomst met jou kan worden uitgevoerd.
 5. We gebruiken je emailadres om je te laten weten of je hebt gewonnen. Ook houden we via die weg contact met je en houden we je op de hoogte van de nieuwste en leukste veilingen.

  Wil je je gegevens inzien of wijzigen of geen nieuws meer van ons ontvangen? Dan kun je dat via je account op ieder moment instellen.

 

 

3. Aanbod

Ons aanbod op de Veiling- en Dealsites bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, arrangementen of diensten. Wanneer de algemene voorwaarden van de aanbieder van toepassing zijn, wordt dit tevens bij het aanbod vermeld. Eventuele vergissingen of fouten in omschrijving van het aanbod en/of in de getoonde afbeeldingen, zijn niet bindend en leiden niet tot aansprakelijkheid voor Talpa eCommerce en/of de aanbieder.

Veilingen

 

 1. Win je een veiling, dan is de aanbieder de feitelijke leverancier van het product, arrangement of dienst. De aanbieder is altijd degene die het door jou gewonnen product of dienst zal verzorgen en leveren.
 2. Wij selecteren onze aanbieders zorgvuldig, maar de aanbieder zorgt voor de uitvoering. Wij zijn voor de correcte nakoming door de aanbieder niet aansprakelijk. We doen er wel alles aan om ervoor te zorgen dat de aanbieder zijn verplichtingen naar jou netjes nakomt. Eventuele klachten over een aanbieder horen we dan ook graag. We proberen deze klachten zo goed mogelijk op te lossen en we kunnen daarin opnieuw bemiddelen tussen jou en de aanbieder. Je kunt op ons rekenen, maar je kunt ons daar niet toe verplichten. We zijn niet verplicht om een vergoeding of restitutie aan je te betalen, alleen de aanbieder is daartoe gehouden.
 3. Ons aanbod op de Veilingsite bevat alle informatie en kosten die samenhangen met het winnen van een veiling door een winnend bod, waaronder bijkomende kosten (zoals administratiekosten en boekingskosten) en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht. Aanbod met een vaste prijs valt hier ook onder.
 4. De geldigheidsduur staat op de veilingpagina vermeld. Binnen deze termijn dien je van je arrangement genoten te hebben, tenzij anders vermeld.
 5. Prijzen staan niet vast, maar variëren als gevolg van het veilingproces. De uiteindelijke prijs wordt bepaald door het winnende bod. Na het winnen van een veiling kan een zogenaamde ‘upgrade’ of ‘cross-sell’ worden aangeboden. Je accepteert de upgrade/cross-sell vóór het kiezen van een betaalmethode. Op dat moment maakt de upgrade/cross-sell deel uit van de veilingovereenkomst. Een upgrade kan na het kiezen van een betaalmethode niet meer ongedaan gemaakt worden.

 

Deals

 

 1. De diensten van Talpa eCommerce bestaan uitsluitend uit de bemiddeling bij de totstandkoming van een koopovereenkomst tussen jou en de aanbieder. De aanbieder is gehouden tot een correcte nakoming van de via de Dealsite gesloten overeenkomst.
 2. Het aanbod op de Dealsite bevat alle informatie en kosten die samenhangen met het reserveren van diensten of arrangementen en het afnemen van producten, waaronder bijkomende kosten (zoals boekingskosten) en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

 

 

4. Annuleren, bedenktermijn niet van toepassing 

 1. Wanneer je het winnende bod hebt uitgebracht en dat bod op de Veilingsite wordt aanvaard, of wanneer je een dienst op product van de Dealsite hebt afgenomen, kan de in dat kader tot stand gekomen overeenkomst (transactie) NIET geannuleerd of herroepen worden. Dat geldt ook voor aanbod met een vaste prijs en het aanbod op de Dealsites. De bedenktermijn van 14 dagen voor een consument om af te zien van de ontstane overeenkomst is niet van toepassing:

    

  Vrije tijd en accommodatie

   1. Er geldt geen herroepingsrecht voor al het aanbod onder de categorieën ‘Avondje uit’, ‘Dagje weg’, ‘Beauty’, ‘Hotels’, ‘Restaurants’, ‘Bungalowparken’, ‘Vakantieparken’, ‘Wellness’, ‘Zomeruitjes’, ‘Zoo en pretpark’ en ‘Vakanties’. Dit aanbod betreft diensten voor logies, catering en/of vrijetijdsbesteding die je alleen op een bepaalde datum of binnen een bepaalde periode kunt afnemen. De aanbieder heeft daarvoor capaciteit gereserveerd. In deze gevallen heb je dan ook geen recht van ontbinding (conform artikel 6:230p sub e BW).

   

  Reizen

   1. Voor aanbod onder ‘Vakanties’ dat bestaat uit een pakketreis: een combinatie van vervoer, verblijf en/of excursie of andere toeristische dienst, geldt ook geen herroepingsrecht (conform artikel 6:230h lid 2 sub h BW). Je kunt tot 7 dagen voor vertrek een ander in de plaats stellen van jou en de reis overdragen aan iemand anders. De aanbieder kan voor die wijziging kosten rekenen, die komen dan voor jouw rekening. Ook bij het annuleren van de pakketreis is de totale reissom verschuldigd, de reissom geldt dan als schadevergoeding. De pakketreis kan alleen kosteloos worden geannuleerd als er iets gebeurt waar je niets aan kan doen, bijvoorbeeld als het te onveilig is op de vakantiebestemming en daarvoor een negatief reisadvies van de Nederlandse overheid geldt. Hierbij geldt als voorwaarde dat je dit nog niet kon weten toen je meebood op de pakketreis op de Veilingsite. Voor al het aanbod dat bestaat uit een pakketreis wordt Emesa aangemerkt als doorverkoper in de zin van de Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.

  Producten

   1. Er geldt geen herroepingsrecht voor al het veilingaanbod onder ‘Producten’, ‘Onder de 10 euro’ en ‘Hammertime’ dat producten betreft:

    • met digitale inhoud zoals e-books;
    • die volgens specificaties of op verzoek van jou worden gefabriceerd of voor een specifieke persoon zijn bestemd;
    • die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
    • die verzegeld zijn vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
    • die door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
    • verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
    • kranten, tijdschriften of magazines (met uitzondering van abonnementen).

    Voor een overeenkomst met betrekking tot deze producten heb je geen recht van ontbinding (conform artikel 6:230p sub f BW).

  Producten met herroepingsrecht

  1. Alleen voor andere dan de hierboven genoemde producten geldt dat je gebruik kunt maken van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Je kunt daarvoor gebruik maken van het herroepingsformulier, online via het contactformulier van de klantenservice of ons dat op andere wijze laten weten via een ondubbelzinnige verklaring. Je moet ons dan binnen 14 dagen na ontvangst van het product laten weten dat je de overeenkomst wil herroepen. Wanneer de wettelijke bedenktermijn van toepassing is, staat dat bij het veilingaanbod vermeld.

   Binnen 14 dagen nadat je herroepen hebt, moet je het product terugzenden naar het retouradres dat bij de levering van het product is vermeld. We betalen alle kosten terug binnen 14 dagen nadat we het product van je retour hebben ontvangen. De retourkosten zijn voor je eigen rekening.

   

 

 

5. Betaling

 

Veiling

  1. Tenzij anders vermeld bij het aanbod, betaal je na het winnen van de veiling aan Talpa eCommerce voor alle overeenkomsten die via de Veilingsite(s) tot stand komen. Dit geldt voor alle producten, diensten en arrangementen via de Veilingsites. Je betaalt bevrijdend aan Talpa eCommerce.
  2. Via jouw account kun je de gewonnen veiling betalen. We sturen je ook nog een e-mail met daarin de details en mogelijkheden van betalen. Wanneer er kosten voor gebruik van bepaalde betaalmethoden worden gerekend, staan deze bij de betaalmethoden vermeld.
  3. Je moet een gewonnen veiling binnen vijf (5) dagen betalen, dit is een fatale betalingstermijn.
  4. Betaal je niet binnen de termijn van vijf (5) dagen, dan ben je van rechtswege in verzuim. Via e-mail zullen we je nogmaals verzoeken om te betalen.
  5. Wanneer je ons in het verleden hebt gevraagd het winnende bod van je rekening af te schrijven, kunnen wij, wanneer er niet binnen vijf (5) dagen is betaald, automatisch het bedrag incasseren. Talpa eCommerce kan voor deze automatische incasso extra kosten rekenen en zal maximaal 1 poging doen tot een automatische incasso. Wordt de incasso gestorneerd, dan blijft de betalingsverplichting van jou aan Talpa eCommerce toch bestaan.
  6. Blijft betaling uit, dan draagt Talpa eCommerce de vordering over naar een incassobureau en ben je extra kosten verschuldigd, waaronder administratie- en invorderingskosten van tenminste 15% met een minimum van € 40,-.
  7. Zo lang je een openstaande betalingsverplichting bij ons hebt, kun je (tijdelijk) niet meer meebieden. Na betaling van de openstaande vorderingen kan je weer meebieden op de Veilingsite(s).
  8. In uitzondering op bovenstaande geldt een betalingstermijn van tien (10) dagen voor al het aanbod onder ‘Producten’ op de Veilingsite(s). Betaal je niet binnen deze termijn, dan wordt je gewonnen veiling automatisch geannuleerd. De verplichting tot betaling vervalt op dat moment en ook het recht op levering van het product.

 

Deals

 1. Tenzij anders vermeld bij het aanbod op de Dealsite, betaal je bij het reserveren van een dienst of arrangement, of bij het afnemen van een product, aan Talpa eCommerce voor de overeenkomst die via de Dealsite tot stand komt. Je betaalt bevrijdend aan Talpa eCommerce. Als een aanbetaling bij de aanbieder vereist is, staat dit tevens bij het aanbod vermeld en op de bevestiging die je per e-mail wordt toegestuurd.

 

 

6. Na betaling - reserveren

 

Veilingen

Vrije tijd, accommodatie en reizen

  1. Na betaling van je gewonnen veiling, kun je in je account een waardebon downloaden. Op de waardebon staat hoe je het arrangement of de dienst kunt reserveren en boeken. Nadat je hebt geboekt, kun je genieten van wat je hebt gewonnen.
  2. Neem de bevestiging van je boeking samen met de waardebon mee naar de aanbieder op de datum van het arrangement of de dienst. Bij een gereserveerde reis stuurt de aanbieder je de reisbescheiden, zoals vliegtickets, toe. Hiermee kun je gebruikmaken van je gewonnen reis. De aanbieder stuurt de reisbescheiden toe per e-mail, tenzij in het aanbod op de Veilingsite of op de waardebon anders vermeld staat.
  3. Wanneer je e-tickets hebt gewonnen, kun je deze na betaling downloaden in je account. Worden de e-tickets op een andere manier verzonden, staat dit bij het aanbod vermeld.

 

 

Producten

  1. Nadat je een veiling uit veilingaanbod onder ‘Producten’ hebt gewonnen, kun je betalen en meteen je product via je account bestellen. Je kunt hier het adres opgeven waar het product bezorgd moet worden, net zoals andere specificaties zoals kleur en maat (wanneer van toepassing).

 

 

Deals

  1. Ieder aanbod wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid, wat betekent dat de aanbieder niet gehouden is om aan de consument de prestatie waarop deze recht heeft te leveren indien die prestatie niet meer beschikbaar, leverbaar, dan wel uitverkocht is.
  2. Wanneer je een reservering voor een arrangement dan wel dienst hebt gemaakt of een product heeft afgenomen, ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail van de Dealsite. Hierin staat hoe de afhandeling van de reservering of de aankoop verder verloopt. De bevestiging is ook terug te zien in het account op de Dealsite. Reisbescheiden zoals vliegtickets worden altijd door de aanbieder naar je toegestuurd.
  3. Talpa eCommerce behoudt zich het recht voor te allen tijde het aanbod op de Dealsite voortijdig te beëindigen.

 

 

 

7. Wijzigingen in reserveringen

 

 

 1. Wijzigingen in reserveringen zijn niet mogelijk. Het wijzigen van de datum nadat een reservering is gedaan, is niet mogelijk.
 2. Talpa eCommerce kan niet worden aangesproken op eventueel overige of aanvullende overeenkomsten tussen jou en aanbieder die zonder onze bemiddeling tot stand komen, zoals ontbijt ter plaatse en/of eventuele extra behandelingen.

 

 

8. Schending van de spelregels bij een veiling of een andere transactie via de website  

 1. Wij hanteren enkele spelregels. Houd je je hier niet aan, kunnen wij je onmiddellijk een waarschuwing sturen, het veilingproces beëindigen, dan wel de toegang tot onze veiling- of Dealsite(s) ontzeggen, wanneer je:

   

  1. je niet houdt aan de door ons gestelde veilingregels en voorwaarden;
  2. onjuiste of onvolledige gegevens hebt opgegeven. Je bent dan ook aansprakelijk voor schade die wij lijden en kosten die worden gemaakt als gevolg van aan jou toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens;
  3. meerdere keren te laat of niet hebt betaald en dus in verzuim bent geweest ten aanzien van betalingen aan ons;
  4. een aanstootgevende, in strijd met de wet, misleidende, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde naam gebruikt of een naam die het biedproces kan beïnvloeden;
  5. medewerkers van Talpa eCommerce hebt bedreigd en/of beledigd.

   

  

9. Klachten 

 1. Wij doen ons best het bieden en aankopen zo leuk en gemakkelijk mogelijk te maken. Heb je toch een klacht over onze diensten, neem dan contact op met onze klantenservice. Wij helpen je graag.
 2. Wij vinden de kwaliteit van de inhoud van onze arrangementen en producten erg belangrijk. Heb je toch een klacht over de inhoud van een arrangement of een product? Wij adviseren je eerst contact op te nemen met de aanbieder, deze zal proberen om met jou tot een oplossing te komen. Kom je met de aanbieder niet tot een oplossing? Als tussenpersoon helpen wij je graag verder.
 3. Wij zullen je klacht binnen 14 dagen proberen op te lossen. Wanneer het ons niet lukt binnen deze termijn, zullen we je daarvan op de hoogte stellen.
 4. Ook is het mogelijk om je klacht in te dienen bij de Europese geschillencommissie via https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

10. Aansprakelijkheid voor reisproducten 

 

  1. Bij reisproducten, en -diensten aanvaardt Talpa eCommerce geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden.

 

  1. Talpa eCommerce is ten aanzien van pakketreizen aan te merken als doorverkoper en voldoet als dusdanig aan de verplichtingen gesteld in Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen. De aanbieders van pakketreizen op de websites worden aangemerkt als organisator in de zin van de richtlijn. Via de volgende link kunt u uw rechten raadplegen: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2302/oj

 

Op alle overeenkomsten die ontstaan via onze websites, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Ook onze Belgische en Franse consumenten en bieders kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Er is dan vanzelfsprekend Belgisch/Frans recht van toepassing.