Mijn account

Privacy

Waarom ontvang ik mails van Vakantieveilingen in de map ongewenste e-mail?

Klik met de rechter muisknop op de naam van de afzender in een van VakantieVeilingen afkomstig bericht.
Klik vervolgens ‘toevoegen aan contactpersonen’.

Let op! Heb je VakantieVeilingen toegevoegd aan de lijst met contactpersonen, maar ontvang je nog steeds geen berichten van ons?
Dit kun je als volgt oplossen:

Klik op ‘Opties’ in het menu ‘Extra’
Klik op het tabblad ‘Voorkeuren’ onder ‘E-mail’ op ‘Ongewenste email’
Klik op het tabblad ‘Veilige afzenders’
Schakel het selectievakje ‘E-mail van mijn contactpersonen ook vertrouwen’ in

Yahoo

Open jouw Yahoo-postvak
Klik op ‘Mail Options’ (‘E-mailopties’)
Klik op ‘Filters’
Klik op ‘Add’ (‘Toevoegen’)
Controleer of in de bovenste rij met het label ‘From header’ (‘Van kop’) ‘Contains’ (‘Met’) is geselecteerd.

Klik in het tekstvak naast de vervolgkeuzelijst en voer nieuwsbrief1@nieuwsbrief.vakantieveilingen.nl in. Selecteer Inbox (Postvak IN) in de vervolgkeuzelijst onder in het scherm bij ‘Move the Message To:’ (‘Bericht verplaatsen naar’)
Klik op de knop ‘Add Filter’ (‘Filter toevoegen’)
Als het e-mailbericht van VakantieVeilingen is gefilterd naar de bulkmap, open je het bericht en klik je op ‘This is not Spam’ (‘Dit is geen spam’) naast het veld ‘From’ (‘Van’).

McAfee Spamkiller

Klik op ‘Friends’ (‘Vrienden’) op de balk aan de zijkant.
Klik op ‘Add’ (‘Toevoegen’)
Controleer of ‘All users at a domain’ (‘Alle gebruikers in een domein’) is geselecteerd onder ‘Friend type’ (‘Vriendtype’)
Typ nieuwsbrief1@nieuwsbrief.vakantieveilingen.nl in het adresveld.
Klik op ‘OK’

Norton AntiSpam

Start Norton AntiSpam, klik op het tabblad ‘Status Settings’ (‘Status en instellingen’)
Klik op ‘AntiSpam’ (midden in het scherm)
Klik op de gele knop ‘Configure’ (‘Configureren’) (rechtsonder in het scherm)
Klik op het tabblad ‘Allowed List’ (‘Toegestane lijst’) (het 2e tabblad in de lijst)
Klik op de knop ‘Add’ (‘Toevoegen’) (linksonder)
Voer in het vak ‘Email Address’ (‘E-mailadres’) nieuwsbrief1@nieuwsbrief.vakantieveilingen.nl in
Klik op ‘OK’

Andere emailservices, clients of anti-spam software

Als e-mails van VakantieVeilingen zijn gefilterd naar de map met ongewenste email, voeg je ons e-mailadres toe aan je adresboek of de lijst met contactpersonen. Als deze opties niet beschikbaar zijn, verplaats je het bericht naar je Postvak IN of stuur je het bericht door naar jezelf.