Producten

Annuleren en retourneren

Hoe werkt het herroepingsrecht?

Producten
Je hebt het recht om zonder reden en binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst te herroepen. De termijn begint nadat jij of een door jou aangewezen derde de producten heeft ontvangen.
Om gebruik te maken van het herroepingsrecht vragen wij je om ons binnen de termijn een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier te sturen. Je kunt mailen naar klantenservice@vakantieveilingen.nl. Onze voorkeur heeft echter dat je de procedure volgt zoals hier omschreven. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van die e-mail, of op andere wijze van aanmelding, moet je de producten ook terug te sturen. Wij zullen eventueel met je bespreken hoe je het beste de spullen terug kunt sturen en een juist adres verstrekken.
Tijdens de bovengenoemde termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Wij verzoeken je wel om het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Vouchers, diensten, tickets etc.
Heb je een voucher of dienst afgenomen (om bijvoorbeeld elders een arrangement te boeken, of een product te kopen), dan geldt dat je deze tot 14 dagen na aankoop kunt annuleren, tenzij je de voucher al hebt verzilverd, of indien je al een datum hebt gekozen als het een voucher voor bijvoorbeeld een vakantiepark of een dagje weg is. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht vragen wij je om ons binnen de termijn een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier te sturen. Je kunt mailen naar klantenservice@vakantieveilingen.nl.

Terugbetaling
Je ontvangt de betaalde bedragen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je met hetzelfde betaalmiddel terug als waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt. De kosten voor het retourneren zijn voor je eigen rekening. Daarnaast mogen we wachten met betalen, totdat we de producten hebben ontvangen, of daarvan bewijs hebben gehad. Voor vouchers geldt dat wij eerst zullen controleren of deze niet al verzilverd zijn.

Op het moment dat je meer hebt gedaan met het product dan noodzakelijk was om te beoordelen of je het wil houden, kunnen wij de daardoor ontstane waardevermindering inhouden op het terug te betalen bedrag.


Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
- producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, waarvan de verzegeling is verbroken;
- cd's, dvd's, Blu-Ray discs of software waarvan de verzegeling verbroken is;
- de levering van losse kranten, tijdschriften of magazines;
- tickets voor personenvervoer, zoals treinkaarten;
- diensten (of vouchers, bonnen voor diensten) zoals reizen, evenementen, hotels, vakantiehuisjes, arrangementen, tickets, waarin een bepaalde datum en of tijd is overeengekomen;
- diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen, zoals reeds verzilverde (gereserveerde) vouchers, tickets etc.

Modelformulier voor herroeping (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)
Aan VakantieVeilingen,

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

de verkoop van de volgende goederen:
de levering van de volgende digitale inhoud:
de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:
Ordernummer:

Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is